Τράπεζα Πειραιώς: Νέα εθελουσία έξοδος

Στις 14:00 υπογράφεται σήμερα η συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς με την Intrum μετά την έγκριση της συμφωνίας από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Η συμφωνία αφορά την ανάθεση της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας Πειραιώς, συνολικού ύψους 27 δισ. ευρώ, σε συνδυασμό με τη μεταφορά των υπαλλήλων που εργάζονταν στην μονάδα διαχείρισης καθυστερήσεων (RBU).

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mononews.gr δάνεια και προσωπικό μεταφέρονται στη νέα εταιρεία διαχείρισης, που έχει αδειοδοτηθεί από την ΤτΕ, την Alternative Financial Solutions (AFS).

Την ίδια ώρα, όπως έγινε γνωστό σήμερα, ανοίγει ξανά το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου για τους 300 εργαζομένους της μονάδας RBU, οι οποίοι δεν πέρασαν στην Intrum. Μάλιστα, στους εν λόγω εργαζόμενους δίνεται επίσης η εναλλακτική να παραμείνουν, εφόσον το επιθυμούν, στην τράπεζα και να υπηρετήσουν σε καταστήματα της περιφέρειας.