Στο ΛΑΝΚΑΣΤΕΡ το 2ο ΕΚ Πειραιά για το πρόγραμμα ERASMUS

Στο ΛΑΝΚΑΣΤΕΡ το 2ο ΕΚ Πειραιά για το πρόγραμμα ERASMUS
Στο ΛΑΝΚΑΣΤΕΡ το 2ο ΕΚ Πειραιά για το πρόγραμμα ERASMUS

Το 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Πειραιά, συμμετέχει στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού ΠρογράμματοςErasmus+ ΚΑ202 με τίτλο «PROMOTING KEY COMPETENCES (ENTREPRENEURSHIP) THROUGH AN INTEGRATED CAREER ORIENTATION PROGRAMME AND FLEXIBLE LEARNING PATHWAYS FOR VET STUDENTS [email protected]»,κωδικό 2018-1-DE02-KA202-005130

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2018 και θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2021 και αφορά στην παροχή στοχευμένων πρακτικών και στη δημιουργία εργαλείων που μπορούν να οξύνουν και να εμπλουτίσουν τόσο τις θεωρητικές γνώσεις όσο και τις δεξιότητες των μαθητών επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, σχετικά με την Επιχειρηματικότητα.

Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού μοντέλου που θα χρησιμοποιείται από σπουδαστές, καθηγητές και άλλους ενδιαφερόμενους.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι εφικτή η παροχή πληροφόρησης και χρήσης σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών για την εφαρμογή, αξιολόγηση και ενημέρωση προγραμμάτων που σχετίζονται με την Επιχειρηματικότητα.

Το πρόγραμμα αφορά τόσο στους σχετικούς με τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα εκπαιδευτές, που μπορούν να αναζητήσουν και να εφαρμόσουν καλές πρακτικές, αλλά εστιάζει κυρίως στους εκπαιδευόμενους που επιθυμούν να υλοποιήσουν κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα, ή απλά να εμπλουτίσουν την επαγγελματική τους ατζέντα με σκοπό να εργαστούν σε επιχειρήσεις, ανεξάρτητα αν εκπαιδεύονται μέσα στα πλαίσια του τυπικού μοντέλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή εκτός αυτού.

Τον γενικό συντονισμό του προγράμματος έχει το Πανεπιστήμιο του Αννόβερου (GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ UNIVERSITAET HANNOVER – Γερμανία) και συμμετέχουν: το Ιδιωτικό Ερευνητικό Κέντρο Emphasys Center (Κύπρος), το πανεπιστήμιο του Ρέϊκιαβικ (HASKOLINN I REYKJAVIK EHF – Ισλανδία), ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός ΣυμβούλωνMiramures (Fundatia CDIMM Maramures – Ρουμανία), το δημόσιο κολλέγιο Lancaster and Morecambe College (Μεγάλη Βρεττανία) και το 2ο Ε.Κ. Πειραιά (Ελλάδα)

Στην δεύτερη διακρατική συνάντηση όλων των συμμετεχόντων του προγράμματος, που πραγματοποιήθηκε στο Lancaster and Morecambe Collegeστο Lancasterτης Αγγλίας, 17 – 18 Οκτωβρίου 2019, το 2ο Ε.Κ. Πειραιά συμμετείχε με δύο εκπαιδευτικούς και μέλη της Ομάδας Εργασίας του, την Μαρία Κιοσέ και τον Σπύρο Σιάτρα.

Στην συνάντηση καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα υλοποίησης του προγράμματος μετά από την καθολική συμφωνία στα ευρήματα – αποτελέσματα της σχετικής με την επιχειρηματικότητα έρευνας που διεξήγαγαν στις χώρες τους οι συμμετέχοντες, η οποία είχε εκπονηθεί κατά την πρώτη συνάντηση του έργου που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2018 στο Πανεπιστήμιο του Αννόβερο.

Μέσα από αυτήν την έρευνα προέκυψαν τα διακριτά θεματικά πεδία τα οποία θεωρούνται ως τα πλέον σημαντικά για την ουσιαστικότερη εκπαίδευση στον τομέα της επιχειρηματικότητας.
Στη συνάντηση του Λάνκαστερ, κάθε χώρα – μέλος ανέλαβε μια σειρά εργασιών που αφορούν στην ανάπτυξη των συγκεκριμένων διακριτών θεματικών πεδίων.

Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα φάση οι εργασίες περιλαμβάνουν την χαρτογράφηση των επιθυμητών Γνώσεων – Συμπεριφορών – Δεξιοτήτων που αποτελούν βασικό στόχο του προγράμματος, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αναβαθμίσουν τα επίπεδα κατακτημένης γνώσης, να υιοθετήσουν επιτυχώς καλές πρακτικές και πρόσφορες συμπεριφορές και να αναπτύξουν σε ανώτερο επίπεδο τον τρόπο αντίληψης, σκέψης και αντίδρασής τους.

Μέσα από τα εκπαιδευτικά εργαλεία που θα δημιουργηθούν, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορέσουν να πιστοποιήσουν την επάρκειά των γνώσεων, συμπεριφορών και δεξιοτήτων τους μέσω διαδικασιών, εφαρμοσμένων τεχνικών και επιλεγμένων πληροφοριών, που το πρόγραμμα θα θέσει στην διάθεσή τους με την κατασκευή σχετικής πλατφόρμας.

Διαβάστε περισσότερα