Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ξεκινά για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Περισσότερες λεπτομέρειες δείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΕΣΠΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ