Νέα πρόσκληση ΕΣΠΑ από το υπ. Οικονομικών

Νέα πρόσκληση ΕΣΠΑ δημοσίευσε το υπουργείο Οικονομικών.

Μελέτες ωρίμανσης έργων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων οικισμών Γ’ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ
Νέο πρόγραμμα – πρόσκληση
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περιοχή εφαρμογής:Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περίοδος υποβολής αιτήσεων:9/10/2019 – 30/12/2019
Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΣΠΑ