Αρνητικό επιτόκιο στην δημοπρασία 3μηνων εντόκων

Από υψηλή ζήτηση και κυρίως αρνητικό επιτόκιο χαρακτηρίστηκε η νέα δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας του ελληνικού δημοσίου.

Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο -0,02%, καθώς υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1,018 δισ. ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,73 φορές. Στην αντίστοιχη δημοπρασία του Αυγούστου ο συντελεστής κάλυψης ήταν 1,59 και το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 0,095%.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 11 Οκτωβρίου. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού (375 εκατ. ευρώ), κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 112,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράςμ μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως και αύριο, Πέμπτη 10 Οκτωβρίου, στις 12μμ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ, ΕΠΙΤΟΚΙΟ, ΑΡΝΗΤΙΚΟ, ΕΝΤΟΚΩΝ, ΕΜΗΝΩΝ