Ανέκδοτο: Είναι ένας κεκές και πηγαίνει σε ένα βιβλιοπωλείο…Πολύ γέλιο!

Ανέκδοτο: Είναι ένας κεκές και πηγαίνει σε ένα βιβλιοπωλείο...Πολύ γέλιο!
Ανέκδοτο: Είναι ένας κεκές και πηγαίνει σε ένα βιβλιοπωλείο...Πολύ γέλιο!

Είναι ένας κεκές και πηγαίνει σε ένα βιβλιοπωλείο.– ΘεΘεΘεΘεΘέλω δουδουδουδουλλλειά. – Τον λυπήθηκε ο βιβλιοπώλης αλλά για να μην τον διώξει του λέει ” Αν πουλήσεις αυτά τα τρία βιβλία μέσα σε δύο ώρες θα το σκεφτώ”.

‘Επειτα από 2 ώρες πηγαίνει ξανά ο τραυλός στο βιβλιοπωλείο. – Τα πουπουπούλλησα!

– Εντάξει λέει ο βιβλιοπώλης. Αν πουλήσεις αυτά τα 10 βιβλία σε 2 ώρες θα έχεις πάρει την δουλειά.
Μετά από 2 ώρες πάει ξανά ο τραυλός στο βιβλιοπωλείο. – Τα πουπουπούλλλλησα!

– Ωραία. Την δουλειά την πήρες αλλά μπορείς να μου πεις πώς πούλησες τόσα βιβλία τόσο γρήγορα;

– Τους έλελελεγα, θέθεθεθεθελετε νανανανανα τα αγογοράσετε ή ναννανανα σασασασας τα διαδιαδιαβαασσσω;

Διαβάστε περισσότερα