Νέα αναβολή για Τελάντερ και Ταυλαρίδη

65

Δεκτό έγινε το αίτημα για αναβολή στην εκδίκασή της υπόθεσης των προσφυγών του Τελάντερ και του Ταυλαρίδη. Στις 24 Γενάρη ορίστηκε η νέα ημερομηνία.